Valde

Ja vēlaties kontaktēt valdi, lūdzu sūtiet e-pastu uz info@lnjak.ca 

Priekšsēdētājs

Emīls Matīss

Lidzpriekšsēdētāja

Anna Ziemele

Sekretāre

Natālija Vāgnere

Kasiere

Marisa Matīsa

Informācija un marketings

Tamāra Lūse-Zondo

Biedruzine

Daila Pērkone

Locekļi

Dārija Gulēna-Taube, Guntars Pērkons, Liene Lūse-Zondo, Sandis Apse

Revīzijas komitēja

Ansis Brammanis, Līva Zemīte, Alex Gifford

A post shared by LNJAK (@lnjak) on