Valde

Ja vēlaties kontaktēt valdi, lūdzu sūtiet e-pastu uz info@lnjak.ca 

Priekšsēdētājas

Anna Ziemele un Līva Zemīte

Sekretāre

Natālija Vāgnere

Kasieris

Reiners Kravis

Informācija un marketings

Tamāra Lūsis-Zondo un Leah Dobson

Locekļi

Ādams Grāvītis, Ansis Brammanis, Daila Pērkone, Guntars Pērkons

Revīzijas komitēja

Emīls Matīss, Marika Gulēna-Taube, Alex Gifford

A post shared by LNJAK (@lnjak) on