Sabīne Brunovska

Sabīne Brunovska
torsos
Akrils, akvarelis uz audekla /
Acrylic, watercolour on canvas
30×15″ (x2)
Sabīne Brunovska
Akrils, akvarelis uz papīra /
Acrylic, watercolour on paper
9×11″
Sabīne Brunovska
oo la la
Akrils, akvarelis uz audekla /
Acrylic, watercolour on canvas

Vai Tava māksla ir mainījusies ar laiku?

Have you found that your art has evolved over the years?

Jā! Ļoti, ļoti daudz. Kad es iesāku, maniem darbiem bija daudz biezas līnījas un tie vispār bija daudz uniformāki . Tagad, variet redzēt, ka maniem darbiem nav tīras līnījas, bet ka ir visvisādi stili.

(translated from Latvian)
Yes! A lot! When I started, my work had lots of bold lines that were pretty uniform. Now, as you can see, my art doesn’t have clean lines and incorporates all sorts of styles.

Ja Tev būtu jāizvēlās viens ēdiens, kas atspoguļo Tavu mākslas darbu, kas tas būtu?

If you had to pick one food to represent your pieces, what would you pick?

Es noteikti izvēlētos siera kūku ar ķiršu ievārījumu. Es nevaru tieši izdomāt kamdēļ, bet tā ir!

I would definitely pick cheesecake with cherry jam poured over top. I can’t really tell you why, but it’s the truth!

Process:

Vai COVID ir ietekmējis, kā Tu veido mākslu?

Has COVID affected the way you make art?

Jā un nē. Jā, jo COVID dēļ, man ir daudz vairāk laika strādāt un domāt par maniem darbiem. Es domāju, ka šis ir palīdzējis man koncentrēties un uzlabot manu tehniku. Es arī teiktu nē, tikai jo es tomēr vēl esmu savā dzīvoklī, kopā ar kaķi, kamēr es gleznoju, un tas ir tieši tā pat, kā būtu, ja nebūtu nekāds COVID.

Yes and no. Yes, because due to COVID I have had a lot more time to work on and think about my pieces. I think this has helped my concentrate and improve my technique. No, because I’m still in my apartment with my cat while I paint, and that’s exactly the same as if there wasn’t COVID at all.

Darbs, pie kura es pašreiz piestrādāju!
A piece that I’m currently working on!

Bio:

Mani sauc Sabīne Brunovska, es dzīvoju Čikāgā, un es pašlaik mācos antropoloģiju un ekonomiku University of Illinois at Chicago. Es iesāku nopietni zīmēt un gleznot pirms pāris gadiem, kamēr es strādāju Latvijā. Pirms tam, man vienmēr patika skatīties uz citu cilvēku mākslu un taisīt pašus savus mazos, sīkos zīmējumus. Es dzīvoju studijas tipa dzīvoklī tieši Čikāgas centrā kopā ar savu kaķīti Kazimieru!

My name is Sabīne Brunovska, I live in Chicago and I’m currently studying Anthropology and Economics at the University of Illinois at Chicago. I started drawing and painting seriously a couple of years ago while I was working in Latvia. Before then I always enjoyed looking at other people’s art and making my own small, tiny drawings. I live in a studio apartment in downtown Chicago with my kitty Kazimiers!

Instagram: @sabineand_friends

Vēlies komentēt? / Leave a Comment

Your email address will not be published.