Rūta Auziņa

Rūta Auziņa
Visvalža/ Visīša Karantrīnas Dienaskārtība,
2021
Performance māksla / Performance art

Lūdzu paskaidro procesu, kā izveidoji Tavu JIMŠ mākslas darbu.

Please explain the process of creating your JIMŠ submission.

(tulkots no angļu valodas)
Mana tēla veidošanas process ilga mēnešus. Tas sākās vispirms ar vārdu Visvaldis (vārds, kas nozīmē ,,visu valdītājs”) un viņa iesauku Visītis (kas nozīmē viskijs). Šis vārds man likās ļoti humorisks un šis tēls ir aptuveni balstīts uz sevis pašu. Pēc tam es izveidoju video no tā vārda. Iztēlojos, kāda izskatītos diena šī cilvēka dzīvē. Tad es sagatavoju sevi un liku brālim (paldies, Ansi!) filmēt apmēram 20 minutes no improvizētās tēlošanas. No turienes es to visu saliku kopā 3 minūšu filmā, kuru redzat jums priekšā. Es visu filmēšanu un rediģēšanu veicu uz mana viedtālruņa. 

My process of character creation took months. It first began with the name Visvaldis (a first name meaning ruler of everything) and his nickname Visītis (meaning whiskey) . I found this name very humorous and the character is loosely based on myself. I then created the concept for the video from the name. Imagining what a day in the life of this person would look like. I then made myself up and had my brother (paldies Ansi) film about 20 minutes of improvised acting. From there I edited it all together into the three minute movie that you see before you. I did all the filming and editing on my smartphone.


Bio:

Ar manu mākslu es izpētu tās daļas no savas personības kuras, manuprāt, ir kontroversiālas un nav atklāti pieņemtas. Es vēlos sevi uzskatīt humoriskā veidā un tādā veidā atgūt pretrunīgākos aspektus no sevis, piemēram slinkumu, niecību un grūtību tikt galā ar COVID izolāciju. Ieliekt sevi dzimtas bināritātē dod man struktūru manā tēla raksturojumā. 

With my art I explore the parts of my personality that I deem to be controversial and not openly accepted. I wish to give a humorous look at myself and in those ways reclaim the more controversial aspects of myself such as laziness, vanity and difficulty dealing with the isolation of covid.  Putting myself in the gender binary gives me a structure for my character art.

Vēlies komentēt? / Leave a Comment

Your email address will not be published.