Pāvils Hawkins

Pāvils Hawkins
Cross Section
Fotogrāfija / Photography

Pāvils Hawkins
TTC Saltī Grīda
Fotogrāfija / Photography

Pāvils Hawkins
TTC Evil Vent
Fotogrāfija / Photography
Pāvils Hawkins
Light Morphology
Fotogrāfija / Photography
Pāvils Hawkins
Not My Asphalt
Fotogrāfija / Photography

Vai COVID ir ietekmējis, kā Tu veido mākslu?

Has COVID affected the way you make art?

(tulkots no angļu valodas)
Jā, sākumā viss ierobežotais, vientuļais laiks man deva iespēju vairāk spēlēties ar fotogrāfiju. Varat skatīties  #pandemic #creativity sēriju manā IG kontā @Pav_le. Esmu arī mūziķis, tātad COVID diemžēl pārstāja manas grupas darbību, bet es nopirku DJ ekipējumu un es mazliet ar to izpriecājos. Tu dari to, ko vari ar to, ko vari dabūt, vai nē?

Yes, initially all the confined, solitary time gave me more opportunity to play with photography. See #pandemic #creativity series on my IG account @Pav_le. I’m also a musician, so Covid unfortunately put my band on hold but I picked up a dj controller and have been having some fun with that. You do what you can with what you can get your hands on, right?

Vai latviešu kultūra ir ietekmējusi Tavu mākslu?

How has your Latvian heritage influenced your work?

Kopš dzimšanas mana latvietība ir manī ieviesusi stingru pretrunu manai kanādiešu bērnībai. Līdz ar to manī ir iedzimts kulturāls plurālisms, kas ietekmē manus darbus un dzīvi, un ir noteikti ietekmējis manu kritisko skatpunktu.

From birth Latvian heritage has instilled in me a strong counter narrative to my Canadian upbringing. So an inherent cultural plurality informs my work and life and has certainly influenced my critical eye.

Lūdzu paskaidro procesu, kā izveidoji Tavu JIMŠ mākslas darbu.

Please explain the process of creating your JIMŠ submission.
  1. Pievērs uzmanību tām interesantām lietām, ko citi varētu nokavēt, itīpaši mikrolielumā (kuru ir arī viegāl fotografēt ar telefonuu).
  2. Padomā par ideālo kadru un leņķi.
  3. Nofotografē pāris kadrus, ko varēsi lietot vēlāk, lai izpētītu visinteresantākos kandidātus.
  4. Paspēlējies ar fotoattēlu rediģēšanas programmatūru, filtriem, fokusējot uz gan smalkām, gan ekstrēmām krāsas inversijām un klāstu. Ideja ir izpētīt bildes daļas, kuras cilvēka acs/prāts nevarētu apstrādāt vai saprast “normālās” bildēs.
  1. Keep an eye out for cool looking things that others might miss, especially at the micro scale (which is better for taking pics with a phone). 
  2. Think about about the ideal framing and angle(s).
  3. Snap a few shots to allow for later analysis and selection of the most visually intriguing/ workable candidates.
  4. Play around with photo editing software filters, focusing on subtle to extreme colour inversions and exposure. The idea here is to explore aspects of a visual that the human eye/brain would not be able to process or interpret under “normal” conditions.

Vai Tava māksla ir mainījusies ar laiku?

Have you found that your art has evolved over the years?

Jā. Gan fotogrāfijai, gan mūzikai, savienot un spēlēties ar citiem rīkiem, funkcijām un pieejām ir svarīga daļa no mana dināmiskā repertuāra. Tātad es teiktu, ka ir neiespējāmi cilvēka mākslinieciskiem rezultātiem nemainīties. Es gribētu domāt, ka mana māksla attīstās, tas ir, uzlabojas, nevis iet pretējā virzienā. Bet varbūt ir precīzāk teikt, ka viņa pastāvīgi mainās.

Yes. For both photography and music, switching, combining and playing with different tools, functions and approaches comprise my dynamic repertoire. So i would say it’s impossible for one’s artistic outputs to stay the same. I’d like to think my artwork is evolving, as in improving, and not devolving. But perhaps it’s more accurate to say it’s ever-changing.

Ja Tev būtu jāizvēlās viens ēdiens, kas atspoguļo Tavu mākslas darbu, kas tas būtu?

If you had to pick one food to represent your pieces, what would you pick?

Kā Tu uzdrošinies mani ierobežot! Ir veselais bufets: citas porcijas, stili un kombinācijas no kāpostiem, kartupeļiem, maizītēm, utt.

How dare you try to limit me! It’s the whole buffet: different portions, styles and combos of kāposti, kartupeļi, maizītes etc. 


Bio:

Pāvils Hawkins ir Kanādas latviešu multimediju mākslinieks no Toronto, kas šobrīd studē pilsētniskās noturības maģistrantūru Barselonā. Viņš ir uzstājies iepriekšējos ŠMIJ ar savu grupu Commander & Thief un pēdējos gados ir sācis eksperimentēt ar fotogrāfiju. Paskatieties viņa IG @Pav_le , lai sekotu viņa mākslai!

Pāvils Hawkins is a Latvian-Canadian multimedia artist from Toronto who’s currently studying a master’s of urban resilience in Barcelona. He has performed at past ŠMIJ events with his band Commander & Thief and in recent years has started experimenting with photography.  Check out his latest IG posts @Pav_le to see more of what that looks like.

komentārs / Comment

  1. Very good. Your father sent the link and enjoyed a chance to see your work and hear about your life. Best wishes for life’s journey and opportunities!

Vēlies komentēt? / Leave a Comment

Your email address will not be published.