Marisa Rasum

.

Marisa Rasum
Future Créme, 2020
Akrils, mājas krāsa, tinte /
Acrylic, house paint, ink
30×30”
Marisa Rasum
Je Suis La Mouche,
2020
Akrils, mājas krāsa, tinte /
Acrylic, house paint, ink
30×30”
Marisa Rasum
A Late One On The Autobahn, 2020
Akrils, mājas krāsa, tinte /
Acrylic, house paint, ink
30×30”

Vai COVID ir ietekmējis, kā Tu veido mākslu?

Has COVID affected the way you make art?

(tulkots no angļu valodas)
Jā, bet vislabākajā veidā. Kad COVID sākās, es sāku tikai reizi nedēļā strādāt beķerejā. Man praktiski bija nebeidzamas nedēļas starp aprīli un augustu, lai piestrādātu pie jauniem darbiem. Es biju tikko ievākušies jaunā studijā pie Hole in the Sky Collective (@hits_dc), kas man deva iespēju pietrādāt pie lielākiem darbiem, piemēram pie tiem, ko iesniedzu JIMŠ. Jūtos ļoti laimīgi, ka man bija tas laiks un tā vieta, kur radīt mākslu tik saspringtā laikā.

Yes, but in the best way. I started only working at the bakery one day a week when COVID hit. I basically had weeks on end between April and August to work on new pieces. I had also just moved into a new studio space at the Hole in the Sky Collective (@hits_dc) which gave me the opportunity to work on larger pieces like the ones I’ve submitted. I feel very lucky to have had that time and space to create in a stressful time.

Lūdzu paskaidro procesu, kā izveidoji Tavu JIMŠ mākslas darbu.

Please explain the process of creating your JIMŠ submission.

Es viņus visus veidoja COVID vidū, tātad emocionāli manas jūtas daudz mainījās, drošvien kā mēs visi jutāmies…

Līdzīgi visam darbam, ko es veicu, mans process ir diezgan sporādisks un es jūtos, ka tehniski, man nav ,,procesa”. Bet man ir musturs, caur kura lietas bieži vien veidojās.

Es atkārtoju savus mīļākos tēlus/lietas:
– Galvenais tēls, Dave
– Lielas cigarettes
– Dupši
– Citi pasaules cilvēki
– Kantainas mašīnas
– Dzīvnieks, visticamāk suns vai čūska
– Iekšējās telpas, piemēram dzīvojamās istabas
– Klasiskais smaidiņš

Es gribu teikt, ka man pagāja divi mēneši veidot katru no šiem darbiem. Tajos mēnešos es atkārtoti klausījos uz tām pašām dziesmām, kas ievesmoja šo darbu nosaukumus.

“Future Créme” from song “Future Creme” by Total Control
“Je Suis La Mouche” from song “I am the Fly” by Wire
“A Late One On The Autobahn” from song “Autobahn” by Kraftwerk


These were all made in the heat of COVID so emotionally I was very up and down like most of us were… 

Similar to most of the work I do, my process is pretty sporadic and I feel like I don’t technically have a “process.” But I do have a pattern of how things seem to come about.

Repeating my favorite characters/things
– Main character, Dave
– Big cigarettes
– Buttocks
– Other worldly humans
– Boxy cars
– An animal most likely dog or snake
– Interiors such as living rooms
– The classic smiley face

I want to say that these pieces took about two months each. Within those months I listened to some songs repeatedly which inspired the titles of these pieces.

“Future Créme” from song “Future Creme” by Total Control
“Je Suis La Mouche” from song “I am the Fly” by Wire
“A Late One On The Autobahn” from song “Autobahn” by Kraftwerk

Apraksti situāciju no ikdienas dzīves, kas Tevi mākslinieciski iedvesmoja!

Describe a real-life situation that inspired you!

Man ir divas!

1. 2016. gadā es biju mākslinieku residentūrā San Francisko, un viņi vienu vakaru rādīja filmu, kuru es nekad agrāk nebiju redzējuši. Filma bija ,,Hail the New Puritan” no 1987. g., režisors Čarlz Atlass. Viss, ko varu teikt, ir ka tā filma mainīja manu dzīvi. Es viņu ļoti iesaku.

2. 2017. gadā, kad dzīvoju Filadelfijā, es bieži gāju šajā iekšas smēķēšanas bārā, kas saucās ,,McGlinchey’s”. “Dive bar” atmosfēra man ir milzīga iedvesma. Šajā vienā vakarā es pierakstīju sekojošo savā telefonā:

“Vīrietis nāk aiz durvīm ar daudz naudas savā dūrē 
Kopīgas barjeras
Kielbasa liberāļi
Kombinezonu metējs
Yuengling mod
Divi skābie kāposti ar sinepēm, kas apmeklēja baletu plkst. 19os.
Mēs runājām par dejas nozīmi. Viņš vilka cepuri ar spalvu un mazu pulksteni un viņam bija kaunsu par savu mazo mēteli. Viņš man novēlēja labu laimi, kad viņš aizgāja, un es viņam arī, bet man bija skaidrs, ka viņam acīmredzot nevajdzēja laimi.
“Vai šis ir Tavs mīļākais bārs? 
Jā, jā viņš ir.
Vēl gaišalu?
Jā.” 
Tas viens vecis ar īru akcentu
Tas viens vecis ar koši orandžu cepuri
Hotdogu savācējs”

Tur ir kautkas par tiem momentiem, vai nē?


I have two!

1. In 2016 I was doing an artist residency in San Francisco and they were screening a film one night that I’ve never seen before. The film was called “Hail the New Puritan,” made in 1987, directed by Charles Atlas. All I can say that film changed my life after watching it. I highly recommend it.

2. In 2017 when I lived in Philadelphia I frequented this indoor smoking bar called McGlinchey’s. Dive bar atmosphere was a huge inspiration for me. This one particular night I wrote this in my notes on my phone:

“Man comes behind door with a wad of money in his fist 
Communal barriers
Kielbasa liberals
Overalls pitcher
Yuengling mod
Two saurerkrauts with mustard who was attending a ballet at 7pm.
We talked about the importance of dance. He wore a hat with a feather and shiny watch and was embarrassed by his long coat. He told me good luck when he left and I told him the same even though he clearly didn’t need any.
“Is this your favorite bar?” 
“Yes, yes it is”
“Another lager?”
“Yes” 
That one guy with a Irish accent
That one guy with a neon orange hat
The hot dog retriever”

Something about those moments am I right?


Bio:

Marisa Rasum ir 28 gadus veci tēlotājmākslinieki, kas dzīvo un strādā Vašingtonā DC. Nedēļas laikā viņi strādā vietējā vegānu beķerejā dekorējot kūkas, un tā tālāk. Viņu brīvajās dienās viņi strādā studio, gleznojot, zīmējot un radot tēlniecības darbus.

Marisa Rasum is a 28 year old fine artist living and working in Washington, DC. During the week they work at the local vegan bakery decorating cakes and such. On their days off they work in the studio painting, drawing and sculpting.

Instagram: @mmarbb

behance.com/marisarasum

Vēlies komentēt? / Leave a Comment

Your email address will not be published.