Māris Zariņš

.

Māris Zariņš
Landscape 1
Fotogrāfija / Print photography
27.8×12.5″
Māris Zariņš
Landscape 2
Fotogrāfija / Print photography
35.5×12.5″
Māris Zariņš
Landscape 4
Fotogrāfija / Print photography
17.3×10.6″

Lūdzu paskaidro procesu, kā izveidoji Tavu JIMŠ mākslas darbu.

Please explain the process of creating your JIMŠ submission.

Mani ŠMIJ izstādītie darbi ir veidoti pārgājienos, kur es atradu ezerus un krastmalas ar bagātu tekstūru. Doma apgriezt ainavas augšpēdus radās, kad atradu pavisam mierīgu ezeru mākoņainā dienā.

(translated from Latvian)
My JIMŠ artwork was created while I went on hikes where I found lakes and shorelines with rich textures. The idea to flip the landscapes upside down came to me when I found a completely still lake on a cloudy day.

Vai Tava māksla ir mainījusies ar laiku?

Have you found that your art has evolved over the years?

Manas fotogrāfijas ir ar laiku mainījušas, īpaši dabas ainavas. Es agrāk tās revidēju un uzsvēru dzīvīgumu. Toties tagad, mans uzsvars ir attēla ģeometrija un miers.

My photography has changed with time, especially my landscapes. I used to edit them and try to highlight their liveliness. Now, however, I emphasize the image’s geometry and peace.

Paskaidro savu mākslu 100 vārdos.

Explain what you do in 100 words.

Es ceru, ka manā mākslā parādās ikdienas brīži. Filmā es uzsveru neveiklības un humoriskus brīžus, bet fotogrāfijā man patīk plašas ainavas, kuras dod mieru, tā, kā tās ir veidotas, ierāmētas vai rediģētas, jeb mieru, ko dod ainavas krāsu toņi.

I hope to show everyday moments through my art. In film I tend to emphasize awkward and humorous moments, but in photography I like broad landscapes which elicit calmness through their framing, editing and colour tones.


Bio:

Esmu fotogrāfs un filmu veidotājs Toronto apkārtnē. Manās filmās bieži parādās komiski elementi. Toties fotogrāfijās, mans uzsvars ir uz pilsētu un lauku ainavām, kuras rada gan reibinošu, gan miera sajūtu. 

I am a photographer and film producer from the Toronto area. My films often contain comic elements, while my photography focuses on city and country landscapes, which can elicit both a dizzying and calming effect!

komentārs / Comment

Vēlies komentēt? / Leave a Comment

Your email address will not be published.