Māra Zālīte

Māra Zālīte
Mana vectante Alma Spuntele
Fotogrāfija ar izšuvumiem / Embroidery on photography
Māra Zālīte
Suitu tērps, Suitu spēks
Flomestars uz papīra / Marker on paper

Paskaidro savu mākslu 100 vārdos.

Explain what you do in 100 words.

Fotogrāfija ar izšuvumiem ir mana vectante Alma Spuntele, fotogrāfējoties uz 1938. g. Dziesmu svētkiem Pērkones goda tērpā. Pēc kara un gandrīz simts gadiem, man ir tas gods vilkt mugurā tos pašus Pērkones brunčus un villaini kā Almai ir mugurā šinī bildē. Mana māsa, Līze, vēl aizvien valkā Almas ņieburu. Pašlaik piestrādāju vairāku mēdiju projektam, godinot tautas tērpus un mūsu senču spēku (sākot ar tautas tērpu, kas man ir tuvu sirdij). Nekad nebiju agrāk redzējusi Almu “krāsainā fotogrāfijā!”

(translated from Latvian)
The photograph with the sewing is of my great-aunt Alma Spuntele, who posed for this photo l in the Perkons traditional costume during the 1938 Song Festiva. After the war and almost 100 years later, I have the honour of wearing the same skirt and woolen shawl that Alma has on in that photo. My sister, Līze, still wears Alma’s vest. I’m currently working on various media projects intended to honour folk costumes and our ancestors’ strength (starting with the traditional costume, which is dear to my heart). I had never seen Alma’s photo in “colour” before!

“izdurtā Alma” / “pinned Alma”

Lūdzu paskaidro procesu, kā izveidoji Tavu JIMŠ mākslas darbu.

Please explain the process of creating your JIMŠ submission.
  1. iesāku projektu ar kaut kādu domu
  2. izvedu to līdz 85% pilnībai 
  3. iesāku jaunu projektu, pametot iepriekšējo nepabeigtu
  1. start a project with some sort of idea
  2. bring it to 85% completion
  3. start a new project and leave the previous one uncompleted

Bio:

Māra Zālīte piedzima un uzauga Ņudžersijā, mācijās universitātē Ņuorlinsā un tagad dzīvo Bruklinā ar 1000 stādiem un Kalvi, bet vēl aizvien, bez kaķīša (sad).

Manus projektus (izšuvumi, zīmējumi, paštaisītie štempeļi, “gleznas”) var atrast štagramā, @easily.distrac

Māra Zālite was born and grew up in New Jersey, completed her studies in New Orleans and now lives in Brooklyn with 1000 plants and Kalvis, but still without a cat (sad).

You can find my projects (sewing, drawings, stamps, “paintings”) on the ‘gram, @easily.distrac

2 komentāri / comments

  1. Brīniškīgi un unikāli atdzīvina vectantes tērpu, un vēl pašu vectanti. Fantastiski darbi!

Vēlies komentēt? / Leave a Comment

Your email address will not be published.