Maija Inveiss

Maija Inveiss
Zivis
Macrame
Maija Inveiss
Uz Galda
Macrame
Maija Inveiss
Mazi Karogi
Macrame
Maija Inveiss
Mezglos
Macrame
Maija Inveiss
Kluss Mežs
Macrame

Vai latviešu kultūra ir ietekmējusi Tavu mākslu?

How has your Latvian heritage influenced your work?

(tulkots no angļu valodas)
Esmu centusies izgudrot, vai ir veids, kā iekļaut latviešu simbolus manos makrame darbos. Es neesmu izveidojusi pilnu darbu tos lietojot, bet esmu eksperimentējusi ar mezglu kombinācijām, un cenšos redzēt, vai ir veids, kā tās iekļaut dažos darbos. Es lietoju austras koku kā savu logo. Mani arī ļoti iedvesmo latviešu tautas tērpu krāsas, kas man palīdz izdomāt krāsu kombinācijas. Esmu arī nopirkusi koka gabalus no darbinieka Rīgā, kas bija jauka sagadīšanās, ka varu atbalstīt latvieti, kamēr veidoju savu mākslu.

I’ve been working to figure out if there are ways to get Latvian symbols into my macrame pieces. I haven’t created a full piece using them, but I’ve been experimenting with the knot combinations and seeing if there are ways that I can incorporate those designs into some pieces. I use an austras koks as my logo. I am also really inspired by the colors of Latvian costumes to get ideas for color combinations. I’ve also bought some wood bases from a maker in Riga, which was a happy coincidence to be supporting a Latvian maker when creating wall hangings.

Apraksti situāciju no ikdienas dzīves, kas Tevi mākslinieciski iedvesmoja!

Describe a real-life situation that inspired you!

Manā ikdienas darbā es rakstu ikmēneša rakstu par arodniekiem un māksliniekiem manā rajonā. Viena no māksliniecēm stāstīja, kā viņa atrod iedvesmu citos māksliniekos, kas veido cita veida darbus nekā viņa. Tas man ļoti izcēlās un es to ņēmu pie sirds. Esmu visu laiku Instagramā, skatoties uz māksliniekiem citos medijos. Mani ļoti iedvesmo māla rotaslietu ražotāji. Es mīlu ņemt krāsu kombinācijas no šiem māla māksliniekiem un domāt par to, kā tās varētu izskatīties makrame virvē. Iedvesma nāk visneparastākos brīžos. Vienu no maniem vismīļākiem darbiem iedvesmoja gobelēns, kas ir manā guļamistabā. Manu virvju krāsas perfekti saskan ar tām, kas gobelēnā.

As part of my day job, I write a monthly column about makers and artists in my community. One of the artists I interviewed said that she gets inspired by artists that do different projects than herself. That really stood out to me, and I took that to heart. I’m constantly on Instagram looking at artists in other mediums. I found myself getting inspired a lot by clay jewelry makers. I love taking those color combinations from clay jewelers and thinking about how they might work with macrame string. Inspiration comes at the most random times. One of my favorite pieces was actually inspired by a tapestry in my bedroom. I matched the string colors perfectly with the colors in the tapestry.

Vai COVID ir ietekmējis, kā Tu veido mākslu?

Has COVID affected the way you make art?

COVID ietekmēja manu mākslu, jo es pirms COVID nekad nebiju taisījusi makrame. Es tikai sāku to veidot, jo meklēju jaunus projektus, ar ko pavadīt laiku mājās. Makrame tagad ir mana “priecīgā vieta” ikdienas dzīvē. Vienalga kad es sienu mezglus, es varu sajust, kā stress un saspriegums no manas dienas atstāj manu ķermeni. Es bieži sajūtu trauksmi, un īpaši COVID dēļ, tas ir bijis sliktāk nekā jebkad agrāk. Kad es piestrādāju pie sava makrame, es varu uz to fokusēties kādu laiku, līdz kamēr atkal nomierinos. Sākt veidot makrame ir bijis viens no noslēptiem dārgumiem COVID laikā.

COVID-19 impacted my art in the capacity that prior to COVID-19, I had never made macrame before. I only picked it up because I was looking for a new crafty project to pass the time spent indoors. Macrame has turned into my happy place in my everyday life. Whenever I’m working on knots, I can feel the stress and tension from the day lift from my shoulders. I deal with a fair amount of anxiety, and with COVID-19, it’s been at an all time high. Anytime I do anything with macrame, I can just focus on that for a while and completely put all of my stressors out of my mind. Getting into macrame has been one of the biggest hidden blessings because of COVID-19.

Lūdzu paskaidro procesu, kā izveidoji Tavu JIMŠ mākslas darbu.

Please explain the process of creating your JIMŠ submission.

Katru reizi, kad sāku makrame projektu, es rūpīgi izvēlos visus striķus, ko vēlos izmantot. Kad zinu tieši kuru projektu gribu veidot, man ir jāizrēķina cik garam katram striķim ir jābūt. Sliktākais ir tas, kad esi projekta vidū un Tev pietrūkst striķu. Tad es izmēru visus striķus; dažiem projektiem bija 500+ collas striķu, tamdēļ tas var ilgt diezgan ilgi! Tad es uzmetu savu bāzi un piestrādāju pie visām mezglu kombinācijām. Reizēm man ir īpašs musturs prātā, citreiz es vienkārši gaidu redzēt, kā projekts attīstīsies. Es bieži veidoju bārksti darba apakšā, lai pabeigtu darbu. Es izķemmēju visu striķi un tad apgriežu, lai viss kopā ir kārtīgs. Pēdējais solis ir pievienot striķi, lai darbu varētu pakarināt.

Every single time I start a wall hanging macrame project, I’ll go through and pick out all of the string that I’ll want to use. Once I figure out the project I want to make I have to figure out how long each of the strings need to be. The worst is when you’re in the middle of a project and run out. From there I measure out all of the strings. I’ve had projects that use 500+ inches of string so it can take a long time to measure everything out. I then cast it onto my base. Then I work on all of the different knot combinations. Sometimes I have a particular pattern in mind, but other projects I just kind of see where I go. I usually fringe the bottom when it comes to finishing the piece. I brush out all of the string, then have to cut it so that everything is even and in line with each other. The last step is to add a final string as the frame to attach to a wall.


Bio:

Maija Inveisa ir audumu māksliniece, kas dzīvo Madisonā, Viskonsīnā. Maija ir palīgredaktrise Madison žurnālā, kur viņa pārvalda ēšanas un dzeršanas nodaļas, kā arī socmedijus. Viņas makrame sākās kā veids, kā sevi nodarbināt pandēmijas laikā. Kā daļa no radošas ģimenes, Maija uzauga veidojot mākslu un rokdarbus. Kamēr viņa pavadīja pārāk daudz laika mājās, viņa nolēma, ka bija perfektais laiks, iemācīties jaunu rokdarbu. Pēc izpētīšanas, viņa atrada makrame komplektu ar kuru viņa varēja taisīt paplātītes dzērieniem, un viņa iemīlējās. No tā laika, viņa ir turpinājusi veidot makrame projektus. Tas sākās ar paplātītēm, tad pārgāja uz koka auskariem, un tagad viņa veido sienu apšuvumus, paliktņus un stādu pakarāmos.

Maija Inveiss is a fiber artist based in Madison, Wisconsin. Maija is an associate editor at Madison Magazine, where she manages dining and drink content and social media. Her macrame started as a way to stay busy during the pandemic. Part of a creative family, Maija grew up creating arts and crafts. While spending more time at home she decided it was the perfect time to learn a new craft. After researching, she found a kit to make macrame coasters and was immediately hooked. From there, she continued to create macrame projects. It first started with the coasters, then expanded to wood earrings and since then she’s created wall hangings of different sizes, placemats and plant hangers.

Instagram: @macramemadebymaija

Etsy: MacramadeByMaija

Vēlies komentēt? / Leave a Comment

Your email address will not be published.