Madelēna Miniata

Madelēna Miniata
Ēkas 1
Tinte / Ink
5×12″
Madelēna Miniata
Ēkas 2
Tinte / Ink
6×11″

Lūdzu paskaidro procesu, kā izveidoji Tavu JIMŠ mākslas darbu.

Please explain the process of creating your JIMŠ submission.

Es skatījos Sex and the City 2. Man tā trūka Ņujorka, mana mājas pilsēta, un viņas saulrieti starp debesskrāpjiem vēlos vasaras vakaros. Sāku zīmēt gaišas krustāšķērsām strīpas un lēnām sāku izmantot tumšākas krāsas, līdz tam, kad man patika kompozīcija. 

(translated from Latvian)
I was watching Sex and the City 2. I missed New York, my hometown, so much, and the sunsets between skyscrapers on late summer evenings. I started drawing light, criss-cross lines and slowly started using darker colours until I liked the composition.

Ja Tev būtu jāizvēlās viens ēdiens, kas atspoguļo Tavu mākslas darbu, kas tas būtu?

If you had to pick one food to represent your pieces, what would you pick?

Shrimp pilaf – Daudz krāsu, tekstūras, garšu, taisnu līniju un apļu.

Shrimp pilaf – lots of colours, texture, flavours, straight lines and circles.

Paskaidro savu mākslu 100 vārdos.

Explain what you do in 100 words.

Mana māksla ir personīga. Tas ir kautkas, ko es redzu galvā un gribu redzēt uz baltas lapas. Man kautko zīmēt vai uzgleznot ir tākā iztukšot galvu. Viņa jutās mazāk smaga pēc tam, kad kautkas ir uz lapas. Tas ir gandrīz tākā joga galvai. Bet tas ir tas, ko māksla man nozīmē. Es gribētu radīt gaišāku pasauli citiem. Ievest pasaulē krāsu tur, kur ir pelēks. Man radīt mākslu ir justies tuvāk pasaulei, itsevišķi tagad, kad mēs esam visi šķirti. Tiem nav jābūt lieliem, fantastiskiem darbiem, bet kādreiz vienkārši mazi vīriņi vai sirsniņas. Tie var būt vārdi, ko es negribu aizmirst, uz lapas, vai aplis, ko zīmēju atkal un atkal. Tā ir vizuālā terapija. 

My art is personal. It’s something that I see in my head and want to see on a white page. Drawing or painting for me is like emptying my head. It feels less heavy when I have something down on the page; it’s almost like yoga for your brain. But that’s what art means to me. I want to create a lighter world. Bring in some colour where there was only grey. Making art for me is feeling closer to the world, especially now that we’re all apart. They don’t have to be big, fantastic pieces of art, sometimes just little men or hearts. They can be words that I don’t want to forget or a circle that I want to draw over and over. It’s visual therapy.


Bio:

Dzīvojusi DC pēdējos mēnešus. Oriģināli no Ņujorkas. Izstādīju savu mākslu ar Mammu Indru un Vectēvu Voldemāru 2017. gadā Garezerā. No tā laika neesmu daudz strādājusi mākslā, bet tagad mēģinu ieiet ritmā.

Living in DC for the past few months. Originally from New York. Exhibited my art with my mom Indra and grandfather Voldemārs in 2017 in Garezers. Since then I haven’t made too much art, but I’m trying to get back into the rhythm.

Vēlies komentēt? / Leave a Comment

Your email address will not be published.