Līva Zemīte

Līva Zemīte
Izvalta, Marikai
Cimdi / Mittens
Līva Zemīte
Krustpils, Ingas tantei
Cimdi / Mittens

Vai COVID ir ietekmējis, kā Tu veido mākslu?

Has COVID affected the way you make art?

Kaut jau biju uzadījusi dažus cimdu pārus pirms COVID laika, tagad es patiešām daudz biežāk piestrādāju pie cimdu pāra. Kopš COVID sākuma esmu uzadījusi 4 pārus. Zoom zvani ar draugiem ir perfektais laiks, kad adīt! Var vēl runāt un klausīties, bet visi saprot, kamdēļ Tu nepārtraukti daries ar saviem pirkstiem.

Even though I had already knit a few pairs of mittens before COVID started, I have been knitting a lot more consistently. Since the pandemic began, I have knit 4 pairs of mittens. Zoom calls with friends are the best time to knit – you can still chat and listen, but everyone understands why you’re constantly staring at your fingers!

Vai latviešu kultūra ir ietekmējusi Tavu mākslu?

How has your Latvian heritage influenced your work?

Acīmredzot latviski cimdi ir ļoti īpaši Latvijai un ir liela daļa no tautas kulturālā mantojuma. Bet man arī ļoti interesē “modernisēt” tos cimdus, kurus es adu. Esmu vienmēr mīlējusi latviskus dūraiņus, bet ik pa laikam man sķiet, ka reizēm tās krāsas var būt ļoti vecmodīgas vai dubļainas. Tamdēļ gribu tikai adīt cimdu, pēc tam, kad esmu rūpīgi izvēlējusies krāsas un izvērtējusi, vai tās piestāvēs cilvēka drēbēm un gaumei. Gribu nākotnē adīt cimdus pilnīgi “nelatviskās krāsās” (teal, mauve, zelts, sage), bet vēl arvien ar latviskiem rakstiem.

Clearly Latvian mittens are very unique to Latvia and are a part of the Latvian cultural heritage, but I am quite interested in modernising the mittens that I knit. I have always loved Latvian mittens, but every once in a while, I see mittens with very “old-fashioned” or muddy colours. I want to only knit mittens with colours that I really love and have carefully picked, making sure that they will suit the style of the person I’m knitting for. In the future I’d like to try knitting mittens in completely un-Latvian colours (teal, mauve, gold, sage, etc.), but still using Latvian patterns.


Bio:

Līva Zemīte nevar ticēt, ka viņa šogad kautko iesniedz ŠMIJ galerijā, nevis tikai palīdz to plānot un salikt! Līva ir savā pēdējā gadā Toronto universitātē un studē Eiropas studijas un vācu valodu. Viņa nav māksliniece, bet viņai patīk adīt skaistus cimdus, un viņa ļoti piedomā pie krāsām un rakstiem, ko viņa izvēlās. Šobrīd visi viņas raksti ir no grāmatas “Latvieša cimdi” (Maruta Grasmane), bet cer kādreiz veidot pati savus. 

Liva Zemitis can’t believe that she’s finally submitting ŠMIJ art and not just helping organize the ŠMIJ gallery! She is in her last year at the University of Toronto, studying European studies and German. She’s not an artist, but she likes knitting beautiful mittens and really takes care to pick beautiful patterns and colours. So far all of her patterns have come from the book Latvian Mittens by Maruta Grasmane, but she hopes to someday start creating her own patterns.

3 komentāri / comments

  1. Skaisti! Atceros ka cimdu adīšana vēl bija plāns, kad biji LV – liekas veselu mūžību atpakaļ. Uz priekšu! ❤️

Vēlies komentēt? / Leave a Comment

Your email address will not be published.