Līva Gulēna

Līva Gulēna
Pavasaris
Izšuvums / Embroidery
Līva Gulēna
Ziema
Izšuvums / Embroidery

Ja Tev būtu jāizvēlās viens ēdiens, kas atspoguļo Tavu mākslas darbu, kas tas būtu?

If you had to pick one food to represent your pieces, what would you pick?

Tā kā abi izšuvumi rāda dabas ainavas no pavasara un ziemas, es teiktu, ka ēdieni, kas vislabāk tos atspoguļotu, būtu rabarberu sīrups un karsts ābolu sidrs!

Since both embroidery works show natural landscapes from spring and winter, the dishes that best reflect them would be a Spring-y rhubarb syrup and cozy Winter-y hot apple cider!

Process:

Apraksti situāciju no ikdienas dzīves, kas Tevi mākslinieciski iedvesmoja!

Describe a real-life situation that inspired you!

Ievēroju, ka es arvien biežāk ievēroju īpaši skaistas ainavas, tad kad eju pastaigāties ar savu sunīti Simtu. Es pie sevis domāju: “Kā es spētu šo skatu pārnest izšuvuma gabalā?” Es to daru arvien biežāk, un tas ir neticami jauki, jo patiešām ir bezgalīgi daudz iespēju un iedvesmas turpmākajiem izšūšanas darbiem!

I find myself observing landscapes while on walks with my dog (Simta) and thinking to myself, “how would I be able to transfer this view into an embroidery piece.” I do this more and more often, and it’s incredibly exciting because there truly is an endless amount of opportunity and inspiration for future embroidery work!


Bio:

Līva uzskata, ka viņas mākslinieciskais ceļš ir tikai nesen sācies, bet vēl turpinās attīstīties pa pandēmijas laiku un tālāk. Viņa ļoti izbauda šo jaunu roku darba atklāsmi, un kā izšuvumu roku darbi liek viņai palēnināties ikdienas burzmā.

Līva doesn’t view herself as an artist, at least not yet. Her journey with art only began during the latest pandemic stay-at-home order. Līva enjoys her newfound embroidery hobby as it really forces her to slow down, amidst the covid craziness that we’re all trapped in!

komentārs / Comment

Vēlies komentēt? / Leave a Comment

Your email address will not be published.