Līga Brammane

Līga Brammane
Back in (/by) Grand River
Pildspalva uz papīra / Pen on paper
6×8.5″
Līga Brammane
Gilholm
Pildspalva uz papīra / Pen on paper
6×8.5″
Līga Brammane
dream about vending machines
Pildspalva uz papīra / Pen on paper
8×8″

Vai COVID ir ietekmējis, kā Tu veido mākslu?

Has COVID affected the way you make art?

Es izsūtīju Ziemsvētku kartiņas šogad!

I sent out Christmas cards this year!

Apraksti situāciju no ikdienas dzīves, kas Tevi mākslinieciski iedvesmoja!

Describe a real-life situation that inspired you!

Es parasti zīmēju vietas, kurās es pavadu daudz laika (vai nu istā dzīvē vai domās), bet uzzīmēju dream about vending machines pēc īpatnēja sapņa – es gribēju to izskaidrot savai māsai, jo viņa tajā ar mani bija. 

I usually draw places in which I spend a lot of time (in real life or my thoughts), but dream about vending machines came about after a weird dream – I wanted to explain it to my sister since she was in it with me. 


Bio:

Līga pašlaik dzīvo Toronto un studē Waterloo universitātē (arhitektūras maģistra grādam). Viņa bauda garas pastaigas, braukt ar riteni, un ik pa laikam ieēst kārtīgu bļodu cereal.

Līga is currently living in Toronto and working towards a master’s degree in Architecture at the University of Waterloo. She likes to go on long walks, bike rides, and enjoys a good bowl of cereal once in a while.

Vēlies komentēt? / Leave a Comment

Your email address will not be published.