Kristīne Keon

Kristīne Keon
Zilais sīlis (anishinaabemowin: diindiisi)
Stikla zīles / Glass beads
6x10cm

Vai COVID ir ietekmējis, kā Tu veido mākslu?

Has COVID affected the way you make art?

Tagad, kad mēs daudz vairak laiku pavadām mājās, man ir vairāk brīvais laiks, kad varu veidot savu mākslu—vismaz pašlaik, kamēr pasākumi tikai notiek Zoom.

(translated from Latvian)
Now that we spend more time at home, I can make a lot more in my free time—at least while events are on Zoom.

Paskaidro savu mākslu 100 vārdos.

Explain what you do in 100 words.

Caur īpašu ceremoniju, katrs kas pieder Anishinaabe tautai saņem “gara vārdu” – dažreiz tiem ir dzīvnieku nosaukums. Gara vārds, kas pieder vienai manai radniecei, iekļauj putnu zilo sīli.

Through a special ceremony, everyone that belongs to the Anishnaabe nation receives a spirit name – sometimes these are animal names. One of my relative’s spirit names includes a blue jay.


Bio:

Kristīne ir latviete un Anishinaabe (pieder Nipissing First Nation), kas dzima un dzīvo Toronto. Viņa pašreiz veic maģistra studijas medicīnas biofizikā Toronto universitātē un SickKids slimnīcā. Viņa taisa rotas, kas atspoguļo viņas latviešu un Anishinaabe saknes.

Kristine is Latvian and Anishinaabe, belonging to the Nipissing First Nation, and was born in Toronto. She is completing her Masters of Science degree (medical biophysics) at the University of Toronto and SickKids Hospital. She makes jewelry that reflects her Latvian and Anishnaabe roots.

komentārs / Comment

Vēlies komentēt? / Leave a Comment

Your email address will not be published.