Kārlis Hawkins

Kārlis Hawkins
Aiz Azara (Tautumeitas)
Bungas ar oriģinālo Tautumeitas ierkastu /
Drum cover accompanying original song by Tautumeitas

Apraksti situāciju no ikdienas dzīves, kas Tevi mākslinieciski iedvesmoja!

Describe a real-life situation that inspired you!

(tulkots no angļu valodas)
Dzīve mani iedvesmo. Vairāki notikumi mani ir noveduši uz turieni, kur šobrīd esmu. Viens pasākums, ko es nekad neaizmirsīšu, bija tumšā, dūmainā pagrabā džeza-klubā Havānā, Kubā. Es sēdēju ar savu brāli un baudīju, kā pasaules līmeņa mūziķi spēlēja iedvesmotu setu savā mājas pilsētā, pelnot knapi jebko salīdzinot ar to, ko viņi pelnītu starptautiskos festivālos. Šis džeza ansamblis, nosaukts pianista Roberto Fonseca vārdā, bija smalkākā muzicēšana, ko jebkad esmu redzējis. Ritms, ķīmīja, meistarība, dinamisms un veids, kā katrs mūziķīs cienīja viens otra solo, man lika raudāt.

Life is inspiring. Many events have brought me to where I am now. One musical event that I will never forget was in a dark, smoky basement jazz club in Havana, Cuba. I sat with my brother and witnessed world class musicians play an inspired set in their hometown, playing for pennies compared to what they normally make at festivals abroad. This jazz ensemble named after the pianist – Roberto Fonseca – was the finest musicianship I have ever witnessed. The groove, the chemistry, the skill, the dynamics and the appreciation each musician had for each other’s solos, it made me shed a single tear.

Vai Tava māksla ir mainījusies ar laiku?

Have you found that your art has evolved over the years?

Es iesāku savu mūzikālo karjeru piecu gadu vecumā sitot katlus un pannas ar irbulīšiem savā dzīvojamā istabā. Gadus vēlāk mani vecāki man nopirka “Djembé” – āfrikāņu rokas bungu. Mani mācīja leģendārs vīrietis vārdā Muhtadi, kas dibināja ikgadēju starptautisku bungas festivālu Toronto. Kad biju septītā klasē es sāku lietot bungu komplektu un izveidoju savu pirmo rokgrupu: Asparagus.

Mana mūzika ir attīstījusies – sākumā bija pārsvarā roks, bet tagad ir plašāka džeza, hip-hopa, regeja, afro-takta un latīna ietekme. Latviešu sabiedrība un itīpaši LNJAK ir man iedevuši daudz iespēju uzstāties, par ko esmu patiesi pateicīgs. Uzstājos savā pirmā ŠMIJ ar Pīle Pīle Zoss, Penzionāru priekš-grupu. Man ir bijis prieks uzstāties gandrīz visos Ziemeļamerikas lielos latviešu pasākumos: Jāņos, dziesmu svētkos, vecgada vakara ballēs, voleja nogalēs, kāzās un vēl kur! Šīs pieredzes man ir iemācījušas pielāgoties, spēlējot visu no grunge-roka uz korniju roku uz latviešu tautas dziesmām. Ir bijis foršs piedzīvojums – uz priekšu! 

I started my musical career at 5 years old by hitting pots and pans with chop sticks in my living room. Years later, my parents bought me a Djembé – an African hand drum. I was taught by a legendary man named Muhtadi who founded a yearly international drum festival in Toronto. By grade seven I moved to the drum kit and formed my first rock band: Asparagus.

My music has evolved from being mostly rock focused to bringing in broader influences of jazz, hip-hop, reggae, afro-beat and latin. The latvian community and especially LNJAK has given me tonnes of opportunities to perform, for which I am truly thankful. I performed at my first ever ŠMIJ with Pīle Pīle Zoss, the precursor to Penzionāri. I have been blessed with the opportunity to perform at almost all of the North American Latvian spaces and played at events like Jāņi, Dziesmas Svētki, new years, volleyball weekends, weddings and more. These experiences have taught me to be adaptable, playing everything from grungy rock, to corny pop to latvian folk songs. It’s been a great journey – to be continued!

Pīle Pīle Zoss

Penzionāri
Return for Refund
Commander & Thief

Vai COVID ir ietekmējis, kā Tu veido mākslu?

Has COVID affected the way you make art?

COVID laiks ir bijis īpaši grūts laiks mūziķiem. Es pārvācos uz jaunu pilsētu, un tieši kad sāku veidot jaunus sakarus, pandēmija sākās. Izīrēt muzicēšanas vietas bija neiespējami un publiska uzstāšanās pilnīgi apstājās. Mūzika nav mans galvenais ienākuma veids un līdz ar to man neiet tik grūti, kā dažiem citiem. Bet, kad beidzās šī pandēmija, atceries iet atbalstīt vietējos mūziķus, jo Spotify nesamaksā par rēķiniem.

COVID has been hard for musicians. I moved to a new city and as I was starting to make connections, the pandemic hit. Renting jam spaces was impossible and public performances have been mostly eradicated. Music is not my main income so I was not hit as hard as some. But, when this pandemic passes, remember to go out and support local musicians because Spotify doesn’t pay the bills.


Bio:

Kārlis Hawkins ir bundzinieks un sitaminstrumentālists, kurš dzīvo Songhees un Esquimalt tautu teritorijās Viktorijā, BK. Viņs ir dedzīgs līdzstrādnieks, kurš ir viesojies ar vietējiem “slaveniem” aktiem kā Penzionāriem un Pīle Pīle Zoss. Viņš ir arī līdzdibinājis vairākas tūres grupās, kā piemēram Return for Refund un Commander & Thief. Viņa māklsa bieži pauž politisku kritiku un solidaritātes vēstijumus ar sociālajām kustībām, kas strādā par mieru un dabas aizsardzību.

Karlis Hawkins is a drummer and percussionist living on the territories of the Songhees and Esquimalt nations, in Victoria, BC. He is an avid collaborator who has guest starred with locally “famous” acts such as Penzionāri and Pīle Pīle Zoss. He also co-founded multiple touring bands like Return for Refund and Commander & Thief. His art often conveys political critiques and messages of solidarity with social movements that are working for peace and environmental protection.

Find Commander & Thief on SoundCloud, Facebook, Spotify

komentārs / Comment

  1. Excellent vid. Awesome to hear about your life’s journey. Best of luck for what’s in store!

Vēlies komentēt? / Leave a Comment

Your email address will not be published.