Kalvis Mikelšteins

Kalvis Mikelšteins
Siena,
2016
Fotogrāfija / Photography

Kalvis Mikelšteins
Atskaņa, 2015
Fotogrāfija / Photography

Kalvis Mikelšteins
Sapnis, 2015
Fotogrāfija / Photography
Kalvis Mikelšteins
Roka, 2014
Fotogrāfija / Photography

Ja Tev būtu jāizvēlās viens ēdiens, kas atspoguļo Tavu mākslas darbu, kas tas būtu?

If you had to pick one food to represent your pieces, what would you pick?

Cinnabon.


Bio:

Esmu dzimis Hamiltonā, bet tagad dzīvoju Bruklinā, Ņujorkā. Nodarbojos ar fotogrāfiju jau desmit gadus, bieži no pilsētas ainavām, kā arī to, ko sastopu ikdienā. Tēmats, tas ko fotogrāfēju, un kur es ņemu līdzi savu fotoaparātu ir daudz mainījies. Man itsevišķi patīk fotogrāfet to, ko sastopu, riteņojot pa pilsētu. Pēdejā laikā mani iedvesmo tilti, kā arī bijušās ūdens torņa platformas, un citi netipiski skati. Mans pirmais fotoaparāts bija Pentax K-1000, bet kopš tā laika daudz kas tehnisks ir mainījies. Telefona/kameras attīstība ir pataisījusi bildes uzņemšanu un noformēšanu ērtāku un ātrāku, un dod iespējas vest fotoaparātu līdzi vietās, kur tas agrāk nebija iespējams.

(translated from Latvian)
I was born in Hamilton, but now I live in Brooklyn, New York. I have been making photography for ten years now, often of city landscapes and the things that I encounter daily. The themes, subjects and places where I make photography have greatly changed over the years. I especially like taking photos of the things I come across while on bike rides in the city. Lately I’ve been inspired by bridges, as well as old water tower platforms and other untypical views. My first camera was the Pentax K-1000, but since then the technology has changed. The evolution of phones and cameras has made taking photos a lot more comfortable and faster and gives you the opportunity to take your camera along to places where it previously wouldn’t have been possible.

komentārs / Comment

Vēlies komentēt? / Leave a Comment

Your email address will not be published.