Imants Šmidchens

Imants Šmidchens
Cantina Theme from Star Wars – Saxophone Quartet Arrangement
Mūzika / Music

Vai COVID ir ietekmējis, kā Tu veido mākslu?

Has COVID affected the way you make art?

Jā – senāk es daudz vairāk spēlēju mūziku kopā ar citiem, ierakstot kā grupa, bet tagad, kad nevaram satikties, viss jāieraksta vienam pašam. Šis man ir palīdzējis piestrādāt pie lielākiem projektiem, jo nav jādomā par tikšanās loģistikām un ierakstīšanas grūtībām, bet tas arī nozīmē, ka nevar gluži tik plašu instrumentu izvēli izmantot dziesmās.

(translated from Latvian)
Yes, in the past I played music with other people much more frequently, recording as a group, but now that we cannot meet, everything has to be recorded alone. This has helped me work on bigger projects because there is no need to think about meeting logistics and recording difficulties, but this also means that you can’t use such a wide variety of instruments in songs. 

Lūdzu paskaidro procesu, kā izveidoji Tavu JIMŠ mākslas darbu.

Please explain the process of creating your JIMŠ submission.

Es aranžēju notis dziesmai, kas ir vispār pazīstama, un lietōjot programmu vārdā MuseScore, izrakstu no jauna dziesmu citādā veidā. No turienes iemācos katru daļu uz tā instrumenta un ierakstu tikai audio, sadalot pa īsākiem gabaliem, lai katru daļu varētu izspēlēt precīzāk. Reiz, kad viss ir ierakstīts, sakombinēju uz vienu audio file, kur instrumentus esmu nobalancējis skaļumā un virtuālā skaņas pozicījā. Tad varu ierakstīt katru video, klausoties pilnō audio gabalu, lai noturētu tempu. Katram video file nav skaņas, kad salieku kopā un exportēju beidzamō projektu.

I arranged the notes of a song that is well known and using the program MuseScore re-write the song in a new way. From there, I learn every instrument part and record only the audio, breaking it up into smaller pieces so that I can play every part more precisely. Once everything has been recorded, I combine it into one audio file where I have balanced the instruments loudness and virtual sound position. 


Bio:

Esmu 17 gadu vecs students, kas apmeklē Garfield vidusskolu, Sietlā, Vašingtonā. Brīvajā laikā es vadu skolas robotikas komandu, spēlēju saksofonu mūsu džeza ansamblī, un mācos latīņu valodu – pašlaik lasu Vergīlijas “Aeneid”. Ar mūziku man patīk iemācīties un izrakstīt notis dziesmām, un tad aranžēt vai nu citiem instrumentiem vai kaut kādā citā veidā – dažreiz es mainu laika signatūru, citreiz melodiņu, citreiz harmoniju. Esmu spēlējis saksofonu kopš ceturtās klases un plānoju turpināt arī vēlāk dzīvē, laikam kā hobīju.

I am a 17-year-old student who attends Garfield High School in Seattle, Washington. In my free time I lead the school robotics team, play saxophone in the jazz ensemble and am learning Latin – I am currently reading “Aeneid” by Virgil. With music, I like to learn and write out the notes of songs and then either arrange them for other instruments or in another way – sometimes I change the time signature, other times the tune and other times the harmony. I have played the saxophone since 4th grade and plan to keep on playing, probably as a hobby.

Youtube Channel: Imants Smidchens

Vēlies komentēt? / Leave a Comment

Your email address will not be published.