Calvin Zacs & Jacob Lauzis (Stone Turntable)

Stone Turntable
Rage
Mūzika / Music
Stone Turntable
What’s Square
Mūzika / Music

Jake un Calvin sarakstīja un ierakstīja šīs divas dziesmas Saulainē. Palīdzēja Kārlis Hawkins (sitaminstrumenti) un Paul Giovanato (pirmveide).

These two songs were written and recorded at Saulaine. All the sounds/instruments were recorded/performed by both Jake and Calvin (with help from Karlis Hawkins performing percussion on the track Rage and help from Paul Giovanato with mastering both songs).

“The photo was shot by the amazing Maggie Pelude in 2015 at Saulaine.” – Calvin

Bio:

Calvin

(tulkots no angļu valodas)
Mani sauc Calvin Amadeus Zacs un šobrīd dzīvoju Bradford, Ont. Esmu spēlējis muzīku kopš apmēram 5 g.v., virspirms spēlēju vijoli, tad klavieres un vēlāk ģitāru. Es sāku rakstīt muzīku kopā ar Jacob Lauzi Saulaines nometnē 2008. g. Mēs džemojām kūtī, vai lielajā mājā, kad vien varējām. Mēs uzskatām sevi par “hermit” mūziķiem, kas nozīmē, ka mēs ierakstām daudz dziesmu, bet tās oficiāli neizdodam publikai un reti tās dzīvi spēlejam. Pirmoreiz uzstājāmies “The Central” Toronto 2015. g. spēlējot Jake solo projekta mūziku. Mēs turpinām rakstīt un ierakstīt kopā cik bieži vien varam. Es šobrīd esmu pilna laika mūziķis grupā “Mount Mural.” Gleznošana ir viens no maniem hobijiem.  

My name is Calvin Amadeus Zacs, and I currently reside in Bradford, Ont. I have been playing music since I was about 5 years old, starting off with violin, then piano, and eventually guitar. I started writing music with Jacob Lauzis at Camp Saulaine in 2008. We would jam in the barn or in the big house whenever we could. We consider ourselves “hermit musician,.” meaning we would record a bunch of tracks, but never play live or release anything. Our first live show together was at The Central in Toronto in 2015 for Jake’s solo project. We continue to write and record together as much as we can. I am currently a full-time member of the band Mount Mural, and I also paint as a hobby on the side.

Jake

(tulkots no angļu valodas)
Mani sauc Jake Lauzis. Es dzīvoju Utopijā, Ontario, īsā braucienā no Saulaines nometnes, kur uzaugu otrā manā bērnības daļā.

Es satiku Calvin pirms dažiem gadiem Saulainē, manā pirmā gadā nometnē, pirms es tur aizvācos ar ģimeni. Mēs satikāmies skrienot pa Saulaines laukiem, izpētot īpašumu, darot to, ko bērni dara vislabāk, izvairoties no vecākiem tajā brīdī, kad viņi ierodās Saulainē. Kopš tā laika mēs esam bijuši labākie draugi, un šī draudzība izauga par jaunu pieredzi, kopā muzicējot, dziedot, džemojot, smejoties un dzīvojot dzīvi, līdz tai dienai, kad mēs abi teicām: “Hei dude! Izveidosim grupu!”. Un tā arī darījām. Mūzikas veidošana nebija nekāda cīņa, lai gan ierakstu pabeigšana nekad neienāca prātā. Uz īsu brīdi tas bija tikai par džemošanu, izklaidēšanos, mūzikas un atmiņas taisīšanu, tad tas pamazām mums kļuva nopietnāks ar katru dziemsu, ko mēs uztaisījām, līdz kamēr mēs izdomājām ierakstīt šīs dziesmas, kas patiešām atspoguļo mūsu mūzikālo vīzīju un vēlmes. Tad nāca tā ideja nosaukt mūsu projektu zem aizstājvārda “Stone Turntable”. Tas, kas no tā kļuva, ir saite no īstas lolotas draudzības starp mums abiem un visiem mīlošajiem cilvēkiem, kuri mums ir pievienojušies, palīdzējuši un atbalstījuši. Mēs veljoprojām džemojam šodien un ceram turpināt šo projektu ar cerību dalīties ar šo mūziku ar pasauli caur mīlestību pret mākslu un mūziku. 

My name is Jake Lauzis. I live in Utopia, Ontario just a short drive from Camp Saulaine where I grew up through the latter half of my childhood. 

I met Calvin at Saulaine years ago during my first year at Camp well before ever moving there with my family. We met running around the fields of Saulaine exploring the grounds doing what kids do best, evading our parents the minute we set foot on Saulaine soil. We’ve been best buds ever since and that friendship grew into a new experience of making music together, singing , jamming, laughing and living life until the day we both said hey dude! “Let’s make a band.” And so we did. Making music was no struggle, though finishing our recordings never seemed to set in our minds. For a minute it was only about jamming, having fun, making songs and memories, then it gradually became more serious to us with every song we made until we decided to record these  songs true a proper to our musical vision and desire and then came the idea to name our project under the alias of Stone Turntable. What became of this is a bond of a real cherished friendship between us both and all the loving people who have joined, helped, and supported us along the way. We still jam today and look forward to continuing this project with the aspiration of sharing this music to the world through the love of art and song.

Vēlies komentēt? / Leave a Comment

Your email address will not be published.