Austra Jerumane

.

Austra Jerumane
Pirmais Pūķis
Digitāls / Digital painting
11×17″
Austra Jerumane
Otrais Pūķis
Digitāls / Digital painting
17×17″
Austra Jerumane
Trešais Pūķis
Digitāls / Digital painting
11×17″

Vai COVID ir ietekmējis, kā Tu veido mākslu?

Has COVID affected the way you make art?

(tulkots no angļu valodas)
COVID noteikti ir ielīdis manā profesionālā dzīvē kā māksliniecei, gan labos, gan sliktos veidos. Es domāju, ka viņš ir mainījis, kā animācijas industrija darbojās. Strādāt no mājām dod iespēju veidot grafiku, kas varētu labāk darboties indivīdam, kas noteikti ir liels pluss. Toties, es domāju, ka strādāt no mājām ir izaicinājums kreatīvajam procesam, kas parasti notiek dabiski klātienē. Cilvēkiem, kas strādā ar vizuāliem mēdijiem, var būt grūti rakstiski izteikt savas idejas. Personīgākā un pozitīvākā ziņā, palikt mājās man ir devis iespēju vairāk pievērsties personīgiem projektiem, kuriem man citādāk nebūt bijis laiks.

COVID has definitely crept into my professional life as an artist, both in good and bad ways. I think it’s changed the way the animation industry operates. Working from home allows for creating schedules that work better for the individual, which is a big plus. However, I think working remotely does put a strain on the creative process that happens organically in an in-person environment. For people who work in a visual medium, specifically visual art, I think it can be difficult to convey your ideas through the written word. On a more personal and positive note, staying home all the time does allow me to focus and put more energy into personal projects that I otherwise would not have time for.

Vai Tava māksla ir mainījusies ar laiku?

Have you found that your art has evolved over the years?

Viņa ir absolūti mainījusies ar laiku, gan profesionāli, gan personīgi. Tai mākslai, ko veidoju kā daļa no manas karjeras, ir vienmēr jāspēj mainīties un pielāgoties. Man ir jāspēj mainīt savu stilu, lai piemēroties tam, ko studija vai šovs sagaida no manis. Personīgās mākslas ziņā, man šķiet, ka mainīšanās ar laiku ir nenovēršama kautkādā brīdī. Mākslinieciskā izpausme jūtās būtiski savienota ar to, kas Tu esi, kā cilvēks, un kā Tu aptveri apkārtējo pasauli. Līdz šim manā darbā es varu novērot, kā ārējas idejas un ietekmes ir mainījušas manuu darbu, bet es arī redzuu, kā manas iekšējās jūtas ir arī vedušas manu mākslu citos virzienos.

Absolutely it has changed over time. Both professionally and personally. The art that I do for my career relies on the ability to adapt. I have to be able to change my style to match what a studio or show might be looking for. With personal art, I think having it change over time is almost inevitable at some point. Artistic expression feels intrinsically linked to who you are as a person, and how you process the world around you. So for my own work, visually I can see where external ideas and influences have changed my art, but I also see how my own ways of processing and feeling have pushed it in different directions. 

Process:

Practice pieces:

Ja Tev būtu jāizvēlās viens ēdiens, kas atspoguļo Tavu mākslas darbu, kas tas būtu?

If you had to pick one food to represent your pieces, what would you pick?

Bez šaubām, konfektes. (Without a doubt, candy.)


Bio:

Austra ir multimediju māksliniece, kas patreiz strādā dizaina un schēmu veidošanā animācijas studijā “Taqqut Productions.” Studija atrodas Iqaluit, bet Austra patreiz dzīvo Hamiltonā, Kanādā.  Profesionālā dzīvē Austra galvenokārt veido mākslu diģitālā mēdijā, bet pievērš savus talantus arī taustāmai mākslai, piemēram litogrāfijai un grafikas technikai.

Austra is a multimedia artist based in Hamilton, and is currently working as a design and layout artist for Taqqut Productions (an animation studio based in Iqaluit). Even though she works in a digital medium in her professional life, she is placing her focus back into printmaking and more tangible art forms.

Instagram: @saulvegg

https://www.austrasaulveg.com/

3 komentāri / comments

  1. Glad to see you’ve made great strides in computer art and imagination. Burvīgi pūķi!

Vēlies komentēt? / Leave a Comment

Your email address will not be published.