Ansis Auziņš

Ansis Auziņš
Karantīnas izolācija / Quarantine Isolation
Akvarelis, akrils, jaukti materiāli /
Watercolour, acrylic, mixed media
8×10″

Ansis Auziņš
Globalais Latvietis – PusPerestorika
Podkasts / Podcast

Ansis Auziņš
Karantīna Bez Nosaukuma
Akvarelis, eļļa, flomestars, jaukti materiāli /
Oil, watercolour, marker, mixed media
24×18″

Ansis Auziņš
Bez nosaukuma / Untitled
Akvarelis, akrils, zieds, jaukti materiāli /
Watercolour, acrylic, flower, mixed media
12×16″

Vai COVID ir ietekmējis, kā Tu veido mākslu?

Has COVID affected the way you make art?

(tulkots no angļu valodas)
Pandēmija ir īstenojusi milzīgu maiņu tajā veidā, kā redzu pasauli. Mani enerģijas veidi, kuri mani atbalstīja pirms pandēmijas bija galvenokārt balstīti uz sociālām saskarsmēm. Bez tā manā dzīvē, man vajadzēja izveidot izvadi šai enerģijai. Māksla un podkastu veidošana man ir iedevuši iespēju justies brīvam.

The pandemic has facilitated a huge shift in my perception of the world. The forms of energy flow that I had developed prior to the pandemic were predominately based on social interaction. With that being removed from my life I needed to develop outlets for my energy. Art and podcasting have given me the ability to feel free.

Lūdzu paskaidro procesu, kā izveidoji Tavu JIMŠ mākslas darbu.

Please explain the process of creating your JIMŠ submission.

Process, caur kuru es veidoju mākslu, ietver vairākus soļus un ir spontāns. Manas mākslas zināšanas nāk no mākslas vēstures mācībām, bet pamatā, es īsti nezinu, ko daru. Mana intuīcija un manas emocijas ir galvenais spēks aiz manas mākslas. Manās gleznās ir tumšāki toņi, salīdzinājumā ar manu podkastu, kas ir vieglāks un jautrāks. Mana vizuālā māksla uzsver manas iekšējās jūtas, kamēr podkasts ir izdeva manai sociālai dvēselei. Es uzsveru stāju un fiziskumu manā vizuālajā mākslā, metot krāsu, lietojot savas rokas. Iedvesma nāk no mākslas vēstures studijām 20. gadsimtenī (Dada, Fluxist, Gutai), kā arī budistu meditācijas prasmes. Tas ir vingrinājums būt klātesošam, būt brīvam. Toties podkasts rada vietu cilvēciskai saskarsmei, savienojumam un apsvēršanai cauri sarunām. Šis sadalījums manā mākslā atspoguļo mani pilnībā, no enerģētiskā Anša līdz depresīvam haosam.

The process through which I make art is one that is layered and spontaneous. My artistic knowledge comes from the study of art history but practically I have little to no idea what I am doing. My intuition and my emotions are the main force behind my art. In my paintings, there is a more dark tone compared to my podcast which is lighter and fun. My visual art focuses on my internal feelings, the podcast is an outlet for my social soul. I focus on presence and physicality in my visual art, throwing paint, painting with my hands. The inspiration comes from the study of art history in the 20th century (Dada, Fluxsist, Gutai)  as well as a Buddhist meditation practice. It’s an exercise in being present, being free. The podcast creates a space for human interaction, connection and deliberation through discussion. The division of artistic outlets represents my whole being, from the bubbly self to the depressing mess. 


Bio:

Ansis Auziņš studē Toronto universitātē. Kādu dienu viņš paskatījās pasaulē un nodomāja, ka lietas izskatījās interesantas. Viņam iet švaki ar matemātiku, viņš apjēdza, ka viņam bija pārpalikuša nauda no OSAP stipendijas, un viņš sev nopirka kameru. Un tagad mēs šeit esam. Un viņš arī veido podkastus.

Ansis Auziņš is a student at the University of Toronto. One day he looked around and thought things looked cool. He’s bad at math, realized he had extra OSAP cash, and decided to buy a camera. Now we’re here. And he podcasts too.

komentārs / Comment

  1. Gudrā diršana….. un tomēr beigās gudrā doma: saudzē dabu, ūdeni, mežus, tīru gaisu, lai paši varam palikt dzīvi.

Vēlies komentēt? / Leave a Comment

Your email address will not be published.