Anna Eihenbauma

Anna Eihenbauma
18. novembris
Linogriezums / Linocut
8.5×11″

Šos limited edition printus var pirkt: aveihenbauma@gmail.com

These limited edition prints are available for purchase: aveihenbauma@gmail.com


Lūdzu paskaidro procesu, kā izveidoji Tavu JIMŠ mākslas darbu.

Please explain the process of creating your JIMŠ submission.

Mans projekts sākās no fotogrāfijas, kuru uzņēmu 2018. gada 18. novembrī. Gadu vēlāk, es vēlējos izmēģināt linogriezumu un iedvesmojos no šī attēla. Uz linoleja bloka uzzīmēju celtnes un karogu, izgriezu visas neatzīmētās daļas, izveidojot reljefu. Pēc tam, es pārklāju linogriezuma virsmu ar tinti un nospiedu to uz papīra. Sekoja testu izdrukas, pirms linogriezums tika pabeigts. Pēdējie iespiedumi ir izdrukāti, parakstīti, kā arī šajā ziemā numurēti. 

This project started from a photo that I took on November 18, 2018. A year later, I wanted to try out printmaking and was inspired by that image. I drew the buildings and the flag onto a lino block and carved out all of the negative space, creating a relief print. From there, I covered the surface with block printing ink and transferred the image onto paper. After a few test prints and finalising the carving, the final ones were printed, signed, and numbered this winter.

Annas uzņemtā fotogrāfija, kas bija iedvesma šim darbam
Anna’s photograph, which inspired this piece

Testa izdrukas process
Testing the printing process

Žāvēšanas process
Drying process

Vai COVID ir ietekmējis, kā Tu veido mākslu?

Has COVID affected the way you make art?

Tā kā es tagad pavadu daudz vairāk laiku mājās, esmu ievērojusi to, ka es mākslas radīšanas procesam piešķiru lielāku nozīmi nekā iepriekš. Līdz ar to, esmu arī atvērtāka jaunu paņēmienu, materiālu un tehniku izpētei. Es pašreiz nodarbojos ar mākslu ar mazāku steigu, kas ļauj man izbaudīt procesu kopumā.

Since I spend a lot more time at home now, I find that I allocate more time and importance to the process of creating art than before. As a result, I’ve also felt more open to exploring new techniques and materials. My approach has become a lot slower, which allows me to enjoy the process as a whole. 


Bio:

Anna Eihenbauma ir latviete, kas dzīvo Toronto. Anna daudzus savus vakarus un brīvdienas pavada nodarbojoties ar mākslu. Šogad, izstādē Anna piedalās ar mākslas darbu, kas iemūžinājis to īpašo brīdi, kad 18. novembrī pie Toronto rātsnama par godu Latvijas Republikas simtgadei plīvoja Latvijas karogs. Annas ierobežotā skaitā radīts linogriezums ir veltīts tiem, kam Latvija un Kanāda ir tuvu sirdij. 

Anna Eihenbauma is a Latvian living in Toronto and spends her evenings and weekends creating art on different mediums. This year, Anna is participating with a piece that captures the special moment when the Latvian flag was flying outside of Toronto City Hall during Latvia’s centenary celebrations. This limited edition art print is dedicated to anyone that holds both Latvia and Canada close to their heart.

8 komentāri / comments

  1. The boldness of line and essential elements of design reminds me of Frans Masereel. You are heading in a right direction. The image leaves no compromise.

Vēlies komentēt? / Leave a Comment

Your email address will not be published.