Aleksandra Bērziņa

Aleksandra Bērziņa
Jalapeño Poppers
Fotogrāfija / Photography
Aleksandra Bērziņa
Banana Pancakes
Fotogrāfija / Photography
Aleksandra Bērziņa
Bagel Breakfast Sandwich
Fotogrāfija / Photography

Vai COVID ir ietekmējis, kā Tu veido mākslu?

Has COVID affected the way you make art?

Tāpēc, ka vairāk laiku pavadīju mājās, es pieteicos ēdienu fotogrāfēšanas klasei, par kuru jau domāju gadiem ilgi. COVID man nāca par labu, jo man bija laiks izmantot savu radošumu, kad es citādi būtu pavadījusi laiku strādājot vairāk vai ceļojot ar draugiem.

Since I’ve had more time to spend at home, I signed up for a food photography class, which I had been thinking about doing for a while now. COVID was good for me in the way that I had more time to use my creativity, when otherwise I would have spent more time working or travelling with friends.

Vai Tava māksla ir mainījusies ar laiku?

Have you found that your art has evolved over the years?

Jā, sākumā es vienkārši pagatavoju garšīgu ēdienu, aizstaigāju pie tuvākā gaismas avota, nofotografēju 1-2 bildes ar telefonu, ar nelielu izpratni par “food styling” vai fotografēšanu. Domāju, ka ēdienu fotografēšana ir māksla, par kuru daudzi cilvēki aizmirst. Tas sākās ar recepti un gatavošanas procesu, tad “food styling”, tad ir jāsavāc apkārtējie “props”, un tad ir fotografēšana, īpašu uzmanību pievēršot apgaismojumam un kompozīcijai.

Yes, my art has changed over time. At first I just made some tasty food, went to the nearest light source and snapped 1-2 photos with my phone, without any knowledge of food styling or photography. I think that food photography is art that a lot of people forget about. It starts with a recipe and the preparation process, then food styling, then getting props ready, and then finally photography, with special attention paid to light and composition.

Lūdzu paskaidro procesu, kā izveidoji Tavu JIMŠ mākslas darbu.

Please explain the process of creating your JIMŠ submission.

Vēl mazliet paskaidrošu fotografēšanas procesu, no fotogrāfijām, ko es iesniedzu. Vispirms, es nolieku dēli blakus manam gaismas avotam, kas ir manas virtuves stikla durvis, kam es katru dienu fotografēju priekšā tajā pašā laikā. Man ir balts palags loga priekšā, lai izkliedētu gasimu, līdzīgi kā mākonis dara. Tad es uzlieku atlecēja dēli, lai mazinātu ēnas. Tad es uz dēla lieku dakšas, nažus, krūzes, šķīvjus utt. Vienmēr ir vislabāk izmantot vismazākās lietas, jo tās vienmēr izskatās lielākas bildē. Pēc tam, es pievienoju ēdienu uz dēļa. Atkarībā no ēdiena, es dažreiz iekožu, vai es sakrāju kaudzē, vai es sakārtoju “flatlay”, lai nofotografētu vairākus skīvjus. Tad es sākšu nofotografēt, spēlējoties ar kompozīciju un apgaismojumu, un uzņemšu vismaz 50 bilžu. Visi zin teicienu “the camera eats first” bet ne visi zin, ka ēdienu fotogrāfi vienmēr ēd aukstu ēdienu!

I’ll explain the process a bit more of how I photographed the food you see at JIMŠ. First, I put the cutting boards next to my source of light, in this case my glass kitchen doors, which always have good light at a certain time of day. I put a white sheet over the window to diffuse the light, kind of like a cloud does. Then I put up some reflectors to minimize shadows. Then I set up a cutting board and add some forks, knives, plates, cups, etc. It’s always best to use the smallest things, because they look bigger in the photo. After that I add the food. Depending on the food, I sometimes take a bite, or arrange it in a pile, or make a flatlay, where I can photograph multiple dishes. Then I start taking pictures, playing with the composition and lighting, and taking more than 50 photos. Everyone knows the saying “the camera eats first”, but not everyone knows that the photographer always eats cold food!


Bio:

Mani sauc Aleksandra Bērziņa un esmu vegānu recepšu izstrādātāja un ēdienu fotogrāfe. Apkārtējā pasaule ietekmē manas receptes, sākot no manas latviešu ģimenes nodotajām tradicionālajām receptēm, līdz gatavošanas padomiem no mana vīra no Guatemalas, kurus viņš iemācījās no vecmāmiņas, līdz maniem ceļojumiem pa pasauli, kas mani iepazīstināja ar jaunām virtuves garšām un mani iedvesmo. Man vienmēr ir bijusi intensīva aizraušanās ar ēdienu, un es jūtos tik laimīga, ka tagad labāk saprotu, kā parādīt manu ēdienu tik pat labi, kā viņš garšo!

My name is Aleksandra Berzins and I’m a vegan recipe creator and food photographer. My recipes are influenced by the world around me, from my Latvian family’s traditional recipes passed down generation after generation, to my Guatemalan husband’s kitchen tips he learned from his abuela, to my travels around the world that have introduced me to new cuisines and cooking techniques. I have such an intense passion for all things food and cooking.

Food blog/portfolio: https://www.lotsofyums.com/

Instagram: @lotsofyums

komentārs / Comment

Vēlies komentēt? / Leave a Comment

Your email address will not be published.