Ādams Grāvītis

Ādams Grāvītis
Pilsētas Plūst
Animēta digitāla skice / Animated digital sketch

Paskaidro savu mākslu 100 vārdos.

Explain your art in 100 words.

(tulkots no angļu valodas)
Reizēm Ādamam ir jāsēž sēdēs un lekcijās un citās lietās.
Reizēm viņam ir ļoti, ļoti ilgi jāsēž.
Reizēm viņš zīmē sēžu laikā.
Reizēm tie zīmējumi sāk kustēties, jo viņš pats nevar.

Sometimes Ādams has to sit in meetings and lectures and things.
Sometimes he has to sit for a really, really long time. 
Sometimes he draws things during the meeting.
Sometimes they start moving because he can’t.

Lūdzu paskaidro procesu, kā izveidoji Tavu JIMŠ mākslas darbu.

Please explain the process of creating your JIMŠ artwork.

Es zīmēju uz planšetes lietojot diģitālu zīmuli, un animēju lietojot aplikāciju “Procreate”.

I drew on a tablet using a digital pencil, and animated using an app called Procreate.


Bio:

Ādamam patīk izmēģināt veidot mākslu citādos mēdijos, un viņš īpaši bauda, ka jauno tehnoloģu dēļ viņa māja nav pārklāta krāsas pilienos. Tas arī nozīmē, ka viņam ir vieglāk izlabot kļūdas, un COVID dēļ, LNJAK viņam nepiespiedīs atrast labu rāmi saviem darbiem, lai tos varētu izstādīt ŠMIJ galerijā. Ādams ir doktorants neironu inženierijā Toronto universitātē.

Ādams enjoys attempting art in several different media, and particularly enjoys that new tech means that his house isn’t covered in bits of paint.  It also means he can go back and fix mistakes quite a bit easier, and COVID means LNJAK won’t insist on a him finding a suitable frame.  Ādams is a doctoral student in neural engineering at the University of Toronto.

komentārs / Comment

Vēlies komentēt? / Leave a Comment

Your email address will not be published.