Par JIMŠ / About JIMŠ

JIMŠ (Jauna ir māksla šī) ir Kanādas latviešu jauniešu mākslas nogale, ko rīko LNJAK (Latviešu nacionālā jaunatnes apvienība Kanādā).

Bez šaubām mums visiem ir bijis (un turpina būt) dīvains gads. Varētu pat teikt, ka pasaule ir apgriezusies otrādi. Tamdēļ šogad LNJAK nerīko ŠMIJ (Šī māksla ir jauna) – mēs rīkojam JIMŠ (Jauna ir māksla šī): ačgārna tēma ačgārniem laikiem.

ŠMIJ ir bijusi daļa no Toronto mākslas ainavas kopš 1973. gada. Negribējām pilnīgi atsaukt LNJAK gadskārtējo mākslas pasākumu, bet to saukt par ŠMIJ mums nelikās atbilstoši, ņemot vērā, ka nevaram šobrīd satikties klātienē. JIMŠ nogalē kopā tiešsaistē varēsim baudīt mākslu, parunāties, piedalīties semināros un apgūt ko jaunu.

Par virtuālo galeriju:

Šī gada izstādē būs mākslas darbi no Kanādas un ASV jauniem latviešu māksliniekiem. Mēs šogad prasījām māksliniekiem atbildēt pāris jautājumus par procesu, iedvesmi, utt., lai jūs varat ar viņiem labāk iepazīties. Mēs ceram, ka jūs baudiet mūsu virtuālo galeriju!

Katru gadu Latviešu nacionālā apvienība Kanadā (LNAK) piešķir balvu par “tautas iemīļotākajo mākslinieku”. Balsošana ir beigusies…29/43 mākslinieki saņēma balsis…wow!!

Sirsnīgi apsveicam LNAK balvas “Tautas iemīļotākais mākslinieks” 2021. g. JIMŠ uzvarētāju, Marisa Rasum! Var viņu darbus atrast www.behance.net/marisarasum vai Instagramā @mmarbb ! Atbalstīsim māksliniekus!

Vai vēlies atbalstīt LNJAK?

Vai vēlies atbalstīt LNJAK darbību un nākotnes ŠMIJ? Lūdzu ziedojiet ejot uz saiti paypal.me/lnjak vai sūtot e-transfer maksājumu uz lnjakvalde@gmail.com ! Variet droši rakstīt lnjakvalde@gmail.com ar jebkādiem jautājumiem!


JIMŠ (Jauna ir māksla šī/New Is Art This) is a cultural weekend organized by the Latvian National Youth Association of Canada that showcases the creative works of Latvian youth across Canada and the United States.

Without a doubt we have all had a crazy year. You could even say that the world turned upside down… That’s why this year LNJAK isn’t organizing ŠMIJ (This Art Is New) – we’re organizing JIMŠ (New Is Art This… trust us, it works better in Latvian!). A backwards ŠMIJ for a backwards year.

ŠMIJ has been a part of the Toronto landscape since 1973. We of course didn’t want to call off our annual art event, but calling it ŠMIJ felt wrong. ŠMIJ is about coming together, celebrating art and our Latvian roots. JIMŠ is our alternative – a virtual weekend where we can enjoy art, get together, attend seminars and learn something new, all virtually.

About our virtual gallery:

This year, in addition to submitting art, we’ve asked artists to answer a few questions about their process, inspiration, etc. so that you can get to know them better. We hope you enjoy our virtual gallery!

Every year, the Latvian National Federation of Canada (LNFC) presents the award for the “Crowd Favourite” based on our gallery’s visitor’s votes. Voting has closed…29/43 artists were voted for – wow!!

Warm congratulations to the 2021 JIMŠ recipient of the LNAK “Crowd favourite” artist award, Marisa Rasum! You can find their work at www.behance.net/marisarasum or on Instagram @mmarbb ! Let’s support artists!

Would you like to support LNJAK?

Would you like to support LNJAK and future ŠMIJs? Please donate visiting paypal.me/lnjak or by sending a payment via e-transfer to lnjakvalde@gmail.com ! If you have any questions or comments, please write lnjakvalde@gmail.com !


PIEKTDIEN, 12. martā:

19.30 – JIMŠ atklāšana

Satiksimies virtuālā mākonī, lai iepazītos ar JIMŠ programmu un atklāt virtuālo galeriju!

Zoom:https://utoronto.zoom.us/j/82022215977

20.30 – Satikšanās – JIMŠ edition

LNJAK ikmēneša satikšanās, kur izbaudam laiku ar jauniem un veciem draugiem. Katrai Satikšanās ir “mēneša dzēriens” – viena LNJAK valdes locekļa mīļākais atspirdzinājums.

Zoom:https://utoronto.zoom.us/j/83711534442

SESTDIEN, 13. martā:

14.00-17.00 – Semināri

Plkst. 14.00 būs Annas Inveisas vadītais JIMŠ seminārs. Anna ir sertificēta konditorejas pavāre un strādā “Amelias” beķerējā Indianapolē. Viņa stāstīs par konditorejas izaicinājumiem un gandarījumiem, kā arī mācīs, kā skaisti izgreznot kūkas un saldumus!

Plkst. 15.30 būs Austras Jerumanes, 2020. g. ŠMIJ tautas iemīļotākās mākslinieces, vadītais seminārs. Austra ir diģitāla dizainere un animatore. Viņa strādā televīzīgas produkcijā, kur viņa dizainē gan tēlus, gan priekšmetus. Savā seminārā viņa stāstīs, kā viņa veido litogrāfijas drukas mākslu, no sākuma līdz beigām.

Zoom:https://utoronto.zoom.us/j/83188604408

CENAS:

JIMŠ ir bezmaksas pasākums.


FRIDAY, March 12th:

7:30pm – JIMŠ gallery opening

A short introduction to the JIMŠ 2021 programme and virtual gallery opening!

Zoom:https://utoronto.zoom.us/j/82022215977

8:30pm – Satikšanās – JIMŠ edition

Our monthly meet-up with old and new friends. Every virtual Satikšanās will have a “drink of the month” — an LNJAK board member’s favourite beverage.

Zoom:https://utoronto.zoom.us/j/83711534442

SATURDAY, March 13th:

2-5pm – Seminars

At 2:00 PM, Anna Inveiss will take us through the cupcake making, decorating (and eating) process.

At 3:30 PM, Austra Jerumane, the winner of the favourite artist award at ŠMIJ 2020, will teach us how to make a print, from concept to final product. 

Zoom:https://utoronto.zoom.us/j/83188604408

PRICES

JIMŠ is a free event.