ŠMIJ 2018

https://www.facebook.com/events/1495313600549698/

Šogad latviešu jauniešu mākslas nogales Šī Māksla Ir Jauna (ŠMIJ) tēma ir… KonspīraŠMIJ! Jeb vai tā patiešām ir? Apšaubiet visu. Neuzticieties nevienam. Vai zemeslode patiešām ir apaļa? Kas patiešām ir noslēpts 51. zonā? Citplanētieši? Illuminati??

Mēs neesam traki, jūs vienkārši nepievērstat pietiekam uzmanību.
Ko viņi no mums slēpj?

Piektdienas vakars: 

Paķeriet jūsu mīļākos konspiratoros draugus un dodaties uz bunkuru! Vēl precīzāk – uz Bunkurkumuru! (Toronto Latviešu Centrs, 4 Credit Union Drive). Velkiet kostīmus, lai jūs netiktu atpazīti! (kostīmu vakars!) Spēlēs DJ Velkro.

Sestdienas vakars:

Ir pienācis laiks sapucēties un pārdomāt, vai patiešām notika Mēness nolaišanās? Kas zina, bet svinēsim šā vai tā mūsu “Viens Mazs Solis” Ballē! Noteikti ierodaties laicīgi, lai saņemtu mūsu laimīgās stundas dzērienu piedāvājumus! Spēlēs Penzionāri.

Cenas:
$55 CAD – 2018. gada janvāris un februāris
$65 CAD – 2018. gada marts un ŠMIJ nogale

Piesakaties un maksājiet: https://guestli.st/488226

Informācija par stipendijām sekos.

Ja vēlaties iesniegt mākslu, lūdzu sūtiet e-pastu uz info@lnjak.ca

————————–————————–————-

LNJAK is excited to announce that this year’s ŠMIJ theme is… ConspiraŠMIJ! Or is it? Question everything and trust no one. Is the Earth really flat? What’s really going on in Area 51? Aliens? Illuminati?
We’re not crazy, you’re just not paying attention! What are they hiding from us??

Friday Night: 
Grab your favourite conspirators and head straight to the bunker. More specifically Bunkurkumurs (Toronto Latvian Cultural Centre, 4 Credit Union Drive). It’s best to come in a disguise so you are not recognized (costume night!). Get ready to jam with DJ Velkro!

Saturday Night: 

It’s time to get dressed up and ponder if the moon landing really happened. Who knows, but lets’ celebrate regardless at our “One Small Step” Dance ! Be sure to show up on time to get our happy hour drink deals! And bring your dancing shoes because fan favourite Penzionāri will be playing!

Prices:
$55 CAD – January and February
$65 CAD – March and ŠMIJ weekend

Sign up and pay by going to: https://guestli.st/488226

Information about ŠMIJ scholarships to follow.

If you’d like to submit art, please write to info@lnjak.ca

LNJAK Slidošanas Vakars

https://www.facebook.com/events/409116802857540/

Satiksimies piektdien 23. februārī pulksten 19:00, pie Toronto jaunās slidotavas Bentway Skate Trail zem Gardiner Expressway! Visi vecumi ir laipni lūgti!

Vediet līdz jūsu slidas, izdzersim karsto šokolādi un izbaudīsim ziemas prieku! Redzēsimies tur!

****Var irēt slidas (tikai skaidro naudu lūdzu) un ir skapīšus kur var likt mantas!****

————————–————————–————-
On Friday February 23rd come down to Toronto’s new Bentway Skate Trail under the Gardiner Expressway! All ages are welcome!

Lets show off our skating skills, drink some hot chocolate and enjoy Toronto’s newest skating trail! See you there!

**** There is cash only skate rental and locker rental)